Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO – ochrona i przetwarzanie danych kadrowych


Termin i miejsce szkolenia:  

I termin:  16 lutego 2018 , Warszawa Golden Floor Tower ul. Chłodna 51

II termin: 15 marca 2018,  Warszawa, Centrum

Godz. 09.30–16.00

Od 25 maja 2018 r. Ogóle Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z faktem, iż dane kadrowe przetwarzane są w każdym podmiocie zatrudniającym pracowników, implementacja nowych rozwiązań w tym obszarze powinna być zadaniem priorytetowym tak dla przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych.

Celem szkolenia z tego zakresu jest:

 • omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w GDPR, projekcie ustawy o ochronie danych osobowych, a także projekcie zmian w Kodeksie pracy;
 • prezentacja nowych/rozszerzonych praw obywateli i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane kadrowe;
 • prezentacja wybranych kwestii problemowych związanych z danymi osobowymi w branży HR.

—♦—

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz
w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

—♦—

Doświadczeniem podzielą się prawnicy z Grupy Omni Modo, jednej z najstarszych firm doradczych zajmujących się ochroną danych (działającej od 2004 roku). W skład grupy wchodzi firma doradcza Omni Modo, wyspecjalizowana spółka Omni Modo Sp. z o.o. specjalizująca się wyłącznie w przygotowaniu podmiotów do wymogów GDPR, Kancelaria Prawna mec. Tomasza Osiej oraz dwa portale www.e-ochronadanych.pl oraz www.g-gdpr.pl.

 

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

 1.  reformą regulacji ochrony danych osobowych na poziomie unijnym;
 2.  ochroną i zasadami przetwarzania danych kadrowych w kontekście unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO);
 3.  nowymi prawami osób fizycznych i obowiązkami nakładanymi na administratorów danych;
 4.  sygnalizacjami, opiniami i decyzjami GIODO.

PLAN SZKOLENIA 

I Blok

Reforma prawa ochrony danych osobowych

 • RODO – przyczyny i skutki reformy dla branży HR
 • wpływ na ustawodawstwo krajowe
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy, za co i wobec kogo

II Blok

Dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników- pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie

 • dane osobowe na gruncie GDPR – nowe definicje
 • zasady i podstawy przetwarzania danych zwykłych oraz wrażliwych
 • rekrutacja i zatrudnianie pracowników – rozszerzone obowiązki informacyjne
 • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy

III Blok

Nowelizacja kodeksu pracy

 • jakie dane pracodawca zawsze może przetwarzać
 • kiedy wymagana jest zgoda
 • dane biometryczne
 • jakich danych przetwarzać nie wolno

IV Blok

Monitoring pracowniczy

 • warunki poprawnego stosowania
 • błędy i naruszenia

V Blok

Obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia ochrony danych osobowych

 • jakie naruszenia, kiedy i komu należy zgłaszać
 • jak przygotować organizację do dokonywania zgłoszeń

VI Blok

Nowe prawa osób, których dane dotyczą

 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do sprzeciwu

VII Blok

Retencja danych kadrowych

 • kiedy, co i jak usuwać
 • polityka retencji
 • podstawowe funkcjonalności systemów informatycznych

VIII Blok

Profilowanie

 • profilowanie „zwykłe”
 • decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

IX Blok

Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postepowania

 •  charakterystyka i warunki
 • podmioty akredytowane

X Blok

Inspektor ochrony danych osobowych ( IOD/DPO)

 • kiedy trzeba, kiedy można a kiedy powinniśmy powołać IOD/DPO?
 • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO
 • praktyka funkcjonowania IOD/DPO w organizacji

XI Blok

Zakończenie

 • podsumowanie i pytania

PROWADZĄCY:

Marek Kozica

Absolwent prawa, ekonomii menadżerskiej oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2015 r. ukończył Szkołę Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. W 2017 r. ukończył aplikację radcowską. W trakcie studiów przez ponad dwa lata zaangażowany był w działalność pro publico bono w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE UWr. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych pogłębiając specjalizację w zagadnieniach prawa własności intelektualnej. Współpracował również z międzynarodową korporacją prawniczą w zakresie obsługi prawnej transakcji na międzynarodowych rynkach finansowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii i eCommerce.

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • książkę „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod red. Macieja Kaweckiego i Tomasza Osieja
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Terminy i miejsce szkolenia:  

I termin:  16 lutego 2018 , Warszawa Golden Floor Tower ul. Chłodna 51

II termin: 15 marca 2018,  Warszawa, Centrum

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

650 zł + 23% VAT od osoby

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!