Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO – NOWELIZACJA SEKTOROWA


Termin i miejsce szkolenia:  

18 lipca 2019, godz. 9:30 – 16:00

Kolejny termin: 20 września 2019.

Warszawa, Aleja Jerzego Waszyngtona 40A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po zakończeniu szkolenia,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Z okazji 15-lecia Omni Modo na każde szkolenie 15% rabatu.

Nowa cena: 586,50 zł + 23% VAT

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych aspektów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwaną dalej ustawą sektorową. Ustawa weszła w życie 4 maja br.

Zaprezentowane zostaną najistotniejsze zmiany w poszczególnych ustawach, ich konsekwencje dla procesów przetwarzania danych osobowych, a także nakreślone niezbędne działania wdrożeniowe.

Plan szkolenia:

 • Wprowadzenie do ustawy sektorowej – zakres i skala zmian, najważniejsze elementy.
 • Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych – m.in. możliwość powołania zastępcy inspektora ochrony danych osobowych, ograniczenia w dostępie do informacji przy wykonywaniu zadań publicznych.
 • Zmiany w kodeksie pracy – zmiany dotyczące monitoringu, modyfikacja zakresu danych pozyskiwanych od kandydatów i pracowników, zgoda jako przesłanka przetwarzania danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa pracy,
 • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – uregulowanie pozyskiwania i dokumentowania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ZFŚS. Kwestia upoważnień i retencji danych.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne – zakres danych, kwestia zgód na przetwarzanie danych w innych celach.
 • Prawo bankowe – profilowanie, zakres niezbędnych danych, platforma antyfraudowa.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ułatwienia w spełnianiu obowiązku informacyjnego przez mikroprzedsiebiorców.
 • Kodeks postępowania administracyjnego – m.in. spełnianie obowiązków informacyjnych przez organy administracji publicznej.
 • Prawo zamówień publicznych – pogodzenie zasad jawności postępowań przetargowych oraz ochrony prywatności osób, biorących w nim udział.
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – profilowanie, zbieranie zgody na udostępnienie danych pomiędzy zakładami ubezpieczeniowymi.
 • Ustawa o radcach prawnych i prawo o adwokaturze – określenie ról, tajemnica zawodowa, ograniczenia w realizacji praw podmiotów danych, bezpieczeństwo danych i okresy retencji.

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy, Partner zarządzający w kancelarii Osiej i Partnerzy, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor licznych publikacji oraz książek, w tym m.in. „RODO w 15 krokach – Praktyczny Poradnik dla Przedsiębiorców”, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” (współredaktor dr Maciej Kawecki). Audytor, prelegent na licznych konferencjach, występujący jako ekspert z zakresu ochrony danych w mediach. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

dr Michał Czarnecki

Doktor nauk prawnych, absolwent prawa, a także filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partner w kancelarii Osiej i Partnerzy (kancelariaosiej.pl). Autor licznych publikacji i artykułów w prasie fachowej, w tym m.in.  „RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Oprócz prawa ochrony danych osobowych, specjalizuje się również w prawie administracyjnym oraz gospodarczym.

W Omni Modo odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności z RODO, analizy ryzyka oraz prowadzenie szkoleń. Zajmuje się obsługą międzynarodowych podmiotów m. in. jednej z największych agencji zatrudnienia. Ponadto, wspomaga przedsiębiorców w pełnieniu funkcji IOD. W obszarze jego szczególnych zainteresowań leży tematyka ochrony danych w zatrudnieniu.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu:(22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!