Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

RODO w działalności marketingowej


Termin i miejsce szkolenia:  

Termin:  1 marca 2018 , Warszawa, Golden Floor Tower (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Godz. 09.30–16.00

Kolejny termin: 26 kwietnia 2018, 8 czerwca 2018

Na szkoleniu uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak prowadzić działalność marketingową zgodnie z RODO;
 • Usłyszą, jak sprawnie przygotować się do nadchodzących zmian w prawie;
 • Odpowiemy na pytanie, jak zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie, zbudować bazę marketingową klienta lub Twojej firmy;
 • Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy RODO a ePrivacy;
 • Poznają zasady ochrony danych osobowych przy marketingu przez e-mail, newsletter, social media, telefon i inne kanały komunikacji;
 • Samodzielnie rozwiążą rzeczywiste problemy i case’y, jakie napotkaliśmy w swojej pracy.

Dla kogo jest szkolenie:

 • Osób odpowiedzialnych za strategię marketingu bezpośredniego i jej wdrożenie, zarówno B2B jak i B2C;
 • Osób odpowiedzialnych i biorących udział w budowie baz danych;
 • Osób odpowiedzialnych za nabywanie oraz zbywanie baz danych;
 • Osób odpowiedzialnych za zbieranie i zarządzanie zbiorami danych konsumentów w celach marketingowych;
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych (Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, „przyszli” Inspektorzy Ochrony Danych, działy prawne) w firmach, które prowadzą działania marketingu bezpośredniego;
 • Osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientami (przedstawiciele handlowi, pracownicy call center).

—♦—

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Wprowadzenie oraz podstawowe pojęcia i definicje

 • Krótkie omówienie istotnych krajowych aktów prawnych (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo Telekomunikacyjne);
 • Nadchodzące zmiany w prawie na poziomie europejskim (RODO i ePrivacy);
 • Czym grozi naruszenie przepisów i jak zmieni się odpowiedzialność  (+rola organu nadzorczego);
 • Podstawowe pojęcia na styku ochrony danych osobowych ora marketingu;

II Blok

 Przetwarzanie danych w działalności marketingowej

 • Relacja „klient – agencja marketingowa”;
 • Kiedy można przetwarzać dane w celach marketingowych (zgoda i związane z nią konsekwencje, prawnie usprawiedliwiony cel, obowiązek informacyjny) – jakie zmiany wprowadza RODO;
 • Budowanie baz marketingowych:
  • Budowa legalnej bazy marketingowej,
  • Warsztaty (case-study, tworzenie klauzul zgód),
  • Co zrobić z tzw. „skażoną bazą danych” – bazą, dla której nie mamy odpowiednich zgód marketingowych lub nie jest znany ich zakres.
 • Zewnętrzne bazy danych:
  • bazy powszechnie dostępne (KRS, CEIDG, media społecznościowe),
  • kupowanie baz marketingowych i ryzyka prawne z tym związane.
 • Marketing elektroniczny a marketing tradycyjny;
 • Marketing własny a marketing podmiotów trzecich;
 • Marketing skierowany do przedsiębiorców;
 • Marketing skierowany do osób fizycznych;
 • Marketing a dane wrażliwe i wizerunek;
 • Jak obsłużyć sprzeciw lub skargę klienta?;
 • Odpowiedzialność za niezgodną z przepisami działalność marketingową na gruncie GDPR; UŚUDE; PT).

III Blok

Nowe instytucje na gruncie GDPR

 • Profilowanie i behavioral targeting w marketingu z naciskiem na zmiany wprowadzane przez GDPR;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą na gruncie GDPR:
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do bycia zapomnianym
 • marketing adresowany do dziecki
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych
 • Certyfikacja i Zatwierdzone Kodeksy Postępowania;
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.

IV Blok

 • Zakończenie i pytania

PROWADZĄCY:

Maciej Chmielecki

Maciej łączy doświadczenie prawnika z wiedzą techniczną. Interesuje się bezpieczeństwem IT oraz międzynarodowymi aspektami ochrony danych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sapiens Software Solutions. Doświadczenie z zakresu ochrony danych zdobywał w polskich i międzynarodowych firmach doradczych, gdzie prowadził projekty m. in. dla klientów z branży medycznej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz reklamowej. Pracował również w dziale prawnym agencji UE Frontex, gdzie współtworzył wewnętrzne reguły przetwarzania danych osobowych.

—♦—

Dlaczego OMNI MODO:

 • Nasi eksperci to prawnicy i informatycy posiadający wieloletnie  doświadczenie zdobyte zarówno w pracy w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i podczas pełnienia przez wiele lat funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 • Jesteśmy jedną z najstarszych i największych firm oferujących usługę zewnętrznego ABI, dzięki czemu możemy uczyć w oparciu o naszą własną metodykę jakiej dopracowaliśmy się na przestrzeni kilkunastu lat;
 • Znamy specyfikę każdej dziedziny gospodarki, jak i administracji. Pełnimy funkcję ABI w podmiotach z każdej z branż, w tym m.in. marketingowej, kosmetycznej, usługowej, handlowej, produkcyjnej, farmaceutycznej, finansowej, windykacyjnej, wydawniczej, ubezpieczeniowej, jak i w administracji państwowej.

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych
 • Otrzymasz pakiet materiałów profilowanych pod kątem zagadnień, które Cię zainteresowały;
 • książkę „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod red. Macieja Kaweckiego i Tomasza Osieja
 • wsparcie merytoryczne,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Termin i miejsce szkolenia:  

1 marca 2018 , Warszawa, Golden  Floor Tower (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Godz. 09.30–16.00

Kolejny termin: 26 kwietnia 2018, 8 czerwca 2018

Koszt szkolenia:

650 zł + 23% VAT od osoby

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!