Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR – UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Terminy i miejsce szkolenia:  

I termin:  9 lutego 2018 , Warszawa Golden Floor Tower ul. Chłodna 51

II termin: 2 marca 2018,  Warszawa, Centrum

Godz. 09.30–16.00

—♦—

Od 25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Celem szkolenia z tego zakresu jest:

 • omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w GDPR oraz projekcie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przedstawienie roli i zadań krajowego organu nadzorczego,
 • prezentacja nowych/rozszerzonych praw obywateli i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających,
 • nakreślenie ram i perspektywy czasowej wdrażania GDPR.

—♦—

Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach krajowej, europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

—♦—

Doświadczeniem podzielą się prawnicy z Grupy Omni Modo, którą tworzą: Omni Modo – jedna z  najstarszych firm doradczych zajmujących się ochroną danych, obecna od 14 lat na rynku, Omni Modo Sp. z o.o. specjalizująca się wyłącznie przygotowaniu podmiotów do wymogów GDPR, Kancelaria Prawna mec. Tomasza Osieja oraz portale www.e-ochronadanych.pl oraz www.gdpr.pl.

PLAN SZKOLENIA

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)

 • istota, cele oraz ogólne założenia reformy prawa ochrony danych osobowych,
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych (zasada podejścia opartego na ryzyku, zasada rozliczalności).

I Blok

Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych

 • dlaczego rozporządzenie? – skala, przyczyny i skutki,
 • analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
 • tendencje i kierunki zmian w przepisach sektorowych (m.in. prawo pracy)

II Blok

Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych

 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
 • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy,
 • nowe rozszerzone obowiązki informacyjne,
 • audyty należytej ochrony danych osobowych,
 • nowe zasady: ochrona danych osobowych na etapie projektowania oraz domyślna ochrona danych (tzw. privacy by design i privacy by default),
 • współadministrator, administrator i podmiot przetwarzający – wzajemne relacje,
 • rozliczalność – dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
 • powierzanie danych osobowych – nowe zasady i nowe umowy,
 • obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych – kiedy i komu.

III Blok

Inspektor  ochrony danych  osobowych (IOD/DPO)

 • kto musi, a kto powinien powołać IOD/DPO? Plusy i minusy,
 • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO – kim tak naprawdę będzie IOD/DPO.

IV Blok

Nowe prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do bycia zapomnianym,
 • szersze prawo dostępu do informacji (prawo do otrzymania kopii danych),
 • żądanie przeniesienia danych do innego administratora,
 • ograniczenie przetwarzania danych.

V Blok

Wybrane zagadnienia

 • profilowanie,
 • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
 • kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych – kiedy i wobec kogo.

VI Blok

Jak wdrażać GDPR

 • identyfikacja i priorytetyzacja zadań,
 • jakie procedury są wymagane.

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – ekspert z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej” oraz współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, a także (wraz dr Maciejem Kaweckim)  „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.kancelariaosiej.pl Współtwórca najstarszego i największego portalu dotyczącego zagadnienia ochrony danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz portalu w całości poświęconemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych www.gdpr.pl .  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami, audytami oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Omni Modo Sp. z o.o.

lub

 Michał Czarnecki

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. W Omni Modo Sp. z o.o. prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych.

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • książkę „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod red. Macieja Kaweckiego i Tomasza Osieja
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Terminy i miejsce szkolenia:  

I termin:  9 lutego 2018 , Warszawa Golden Floor Tower ul. Chłodna 51

II termin: 2 marca 2018,  Warszawa, Centrum

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

650 zł + 23% VAT od osoby

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!