Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

KONTROLE URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – SZKOLENIE 4H


Termin i miejsce szkolenia:

19 marca 2020, godz. 10:00 – 14:00

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu*,
 • pyszne ciasteczka, kawę, herbatę,

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

25 maja 2018 r. Ogóle Rozporządzenie o Ochronnie Danych (RODO) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Regulacja ta przyznaje niezwykle szerokie kompetencje Prezesowi Urzędu zarówno w trakcie trwania postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, jak i przeprowadzanych kontroli.

Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie procesu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, jego poszczególnych elementów i konsekwencji dla organizacji,
 • prezentacja problemów interpretacyjnych, dobrych praktyk i dylematów administratorów i podmiotów przetwarzających,
 • omówienie przygotowania podmiotu do kontroli,
 • analiza wybranych kwestii problemowych.

Szkolenie uzupełnione zostanie o dotychczasowe doświadczenia i case study, w tym obejmujące kontrole przeprowadzane po 25 maja 2018 r.

Pogram:

 • kontrola, a postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przesłanki wszczęcia kontroli – roczny plan kontroli, zawiadomienia, monitorowanie przestrzegania przepisów, uzupełnienie dowodów w postępowaniu,
 • ramy kontroli: kontrolujący, obszar kontroli, zakres informacji, jakich może żądać kontroler od pracowników, wglądu do jakich dokumentów może żądać kontroler, wyłączenia, zawiadomienia, weryfikacja systemów IT,
 • uprawnienia kontrolujących,
 • obowiązki kontrolowanego i skutki ich nieprzestrzegania,
 • udział policji – przesłanki i asysta przy przeprowadzeniu kontroli,
 • przesłuchanie pracownika,
 • protokół pokontrolny – forma, elementy, zastrzeżenia,
 • przygotowanie organizacji do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w tym m. in. zgromadzenie niezbędnych dokumentów).

Prowadzący

Katarzyna Kulig – Krępa

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, w którym posiada wieloletnie doświadczenie. W latach 2015-2017 była pracownikiem Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dogłębną znajomość tematyki ochrony danych osobowych z perspektywy biznesowej uzyskała pracując w warszawskiej kancelarii prawnej oraz doradzając podmiotom prywatnym z branży HR we wdrażaniu RODO. Powyższą specjalizację skutecznie łączy z kompleksową obsługą prawną klienta korporacyjnego w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, doradztwa kontraktowego (prawa umów) w ramach Kancelarii Osiej i Partnerzy. Doświadczenie w powyższych dziedzinach prawa zdobyła pracując w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych oraz w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Sekcji Prawa Cywilnego.

W Omni Modo odpowiedzialna jest za obsługę międzynarodowych podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz prywatnych agencji badawczych. Aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu kodeksu postępowania dla branży badawczej (art. 40 RODO). Zapewnia kompleksowe doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych w szczególności w obszarze HR, w tym w obszarze rekrutacji oraz kwestiach związanych z monitorowaniem pracowników.

Na każde szkolenie przyznajemy 15% rabatu.

Nowa cena: 339,15 zł + 23% VAT

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!