Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

IT I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ RODO


Dynamiczne i praktyczne  szkolenie, podczas którego omówione zostaną wymagania jakie RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę i będą mogli określić jaki jest ich stan przygotowań na dzień dzisiejszy. Będą potrafili zaplanować przeprowadzenie wymaganych zmian w obszarach IT, w tym w kontekście zabezpieczania systemów, dokumentacji i wsparcia bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Szkolenie uporządkuje wiedzę, nakreśli priorytety i nauczy planować działania w swojej organizacji. Zgodność z wymaganiami Rozporządzenia będzie osiągnięta i utrzymywana.

Termin i miejsce szkolenia:  

1 października 2018 godz. 9:00 -16:00

Warszawa, Golden Floor Tower  (budynek AXA) ul. Chłodna 51.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym  – NOWOŚĆ
 • książkę wydawnictwa Beck z 2018 r. : RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców –  NOWOŚĆ
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

Koszt szkolenia:

750 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • są odpowiedzialne za procesy IT i/lub procesy bezpieczeństwa informacji
 • są odpowiedzialne za dostosowanie obszaru IT i/lub bezpieczeństwa informacji do wymagań RODO
 • wspierają zarząd w zakresie ochrony danych osobowych i chcą zrozumieć jak to wpływa na IT

PLAN SZKOLENIA

Wstęp
Czym jest RODO

 • stosunek RODO do obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych;
 •  moc obowiązująca Rozporządzenia 679/2016/UE;
 •  nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

Definicje

 • pojęcie danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych;
 •  co to znaczy bezpieczeństwo informacji
 •  co to znaczy przetwarzać dane

Główne role w RODO

– organ(y) nadzorcze / IODO/ Administrator

Prawa osób, których dane dotyczą – sposób wykonania oraz ograniczenia w korzystaniu z praw;

Obowiązki administratora danych

– stosowanie zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych;

– określenie procesów przetwarzania danych w Spółce na potrzeby stworzenia Rejestru Czynności Przetwarzania;

– techniczne oraz organizacyjne środki ochrony danych – neutralność technologiczna RODO

Zarządzanie ryzykiem

 •  podejście oparte na ryzyku – na czym polega nowe podejście zastosowane w RODO?
 •  zastosowanie odpowiednich technicznych oraz organizacyjnych środków ochrony danych osobowych w zależności od ryzyka.
 •  ocena skutków dla ochrony danych osobowych – na czym polega oraz jak ją stosować?
 • Kodeksy postępowania – na czym polega korzyść z przystąpienia;
 • mechanizm certyfikacji oraz znaki jakości w dziedzinie ochrony danych;
  SZBI – jak to zorganizować dzięki ISO 27001

Korzyści z istnienia SZBI przy wdrożeniu RODO

 • Dokumentacja w RODO

ROADMAP – w jaki sposób przystosować swój system informatyczny do Rozporządzenia 679/2016/UE? Od czego zacząć, w jaki sposób przeprowadzić proces.

Podsumowanie głównych regulacji Rozporządzenia 679/2016/UE – na co zwrócić szczególną uwagę?

Aby w pełni skorzystać ze szkolenia  rekomendowana jest podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz podstawowa wiedza z zakresu ochrony danych osobowych.

PROWADZĄCY:

Rafał Krakowski

Rafał Krakowski – CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager  – ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzaniu ciągłością działania i ryzykiem. Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunków: Informatyka na wydziale FTiMS, Zarządzanie i marketing na wydziale WIP oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa systemów IT na Wydziale Elektrycznym.

Wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach, jako informatyk, project manager, doradca i audytor bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na Europę Centralną i Wschodnią, ABI i BCM manager.

Doświadczenie doradcze i audytorskie zdobywał poprzez realizację audytów, przeglądów i projektów wdrożeniowo-naprawczych w obszarach ISO/IEC 27001; ISO/IEC 22301, ISO/IEC 31000, Rekomendacji KNF, KRI, SOX, SWIFT, AIRB i wielu innych.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu:

(22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY