Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

Inspektor Ochrony Danych/Data Protection Officer – prawo i praktyka


Termin i miejsce szkolenia:  

Termin:  24-25 maj 2018 , Warszawa, Golden Floor Tower (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Godz. 09.30–16.00

—♦—

Celem szkolenia jest przekazanie w przystępnej, prostej i zwartej formie wiedzy niezbędnej Inspektorom Ochrony Danych do sprawnego pełnienia swojej funkcji. W trakcie dwudniowego szkolenia, szczególny nacisk położony zostanie na prezentację przepisów, ich praktycznej realizacji, a także stanowisk doktryny i orzecznictwa w kwestiach o większej złożoności.

Uczestnicy będą również brali udział w ćwiczeniach praktycznych  poświęconych przygotowaniu procedur i dokumentacji oraz realizacji wybranych zadań IOD.

Co nas wyróżnia?

 • Jedna z najstarszych na polskim rynku praktyk w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Kompleksowe podejście do reformy prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez wiodący zespół ekspertów
 • Liczne przykłady z praktyki i rozwiązania wypracowane na gruncie wieloletniej współpracy z funkcjonującymi na rynku administratorami oraz podmiotami przetwarzającymi
 • Użyteczne narzędzia wypracowywane przez uczestników w czasie szkolenia oraz prezentowane im w jego ramach (harmonogram wdrażania, rejestr czynności przetwarzania)

Dla kogo jest szkolenie:

 • wszystkich tych, którzy zainteresowani są pełnieniem funkcji Inspektorów Ochrony Danych i chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę;
 • wszystkich osób, które w swoich działaniach służbowych obejmują wsparcie Inspektorów Ochrony Danych;
 • osób pełniących aktualnie funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji;
 • pracowników zaangażowanych są w problematykę  ochrony danych osobowych;
 • członków zarządów, managerów i kierowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowego prawa.

PLAN SZKOLENIA

I Blok

Przedstawienie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych

 • Główne założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych;
 • Wpływ RODO na ustawodawstwo polskie;
 • Kierunki zmian w przepisach sektorowych;

Zmiana kultury przetwarzania danych 

 • Podejście oparte na ryzyku
 • Zasada rozliczalności
 • Podejście proaktywne i prewencyjne
 • Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych

II Blok

Inspektor Ochrony Danych

 • Przesłanki i warunki wyznaczenia IOD
 • Status IOD – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej
 • Zadania IOD

Kluczowe pojęcia, instytucje i narzędzia  

 • Dane osobowe – nowe definicje na gruncie RODO
 • Zasady przetwarzania danych
 • Podstawy przetwarzania danych
 • Status administratora i podmiotu przetwarzającego
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych
 • Współadmnistratorzy danych osobowych
 • Środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania
 • Dokumentacja – polityki, procedury i instrukcje
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania

III Blok

Prawa i obowiązki na gruncie RODO  

 • Obowiązki informacyjne
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do żądania kopii danych
 • Profilowanie
 • Zgłaszanie naruszeń
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjne kary pieniężne

IV Blok

Funkcjonalności systemów informatycznych 

 • Warunki, jakie powinny spełniać systemy informatyczne na gruncie RODO
 • Praktyczne wskazówki: kiedy można, a kiedy trzeba wprowadzać modyfikacje

Blok V

Wdrażanie RODO w organizacji

 • Ocena procesów przetwarzania danych
 • Identyfikacja i priorytetyzacja zadań
 • Określenie harmonogramu

Część praktyczna ( ćwiczenia w grupach) 

 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Privacy by design
 • Privacy by default
 • Realizacja zadań IOD:
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego

Prowadzący:

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – ekspert z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej” oraz współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, a także (wraz dr Maciejem Kaweckim)  „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.kancelariaosiej.pl Współtwórca najstarszego i największego portalu dotyczącego zagadnienia ochrony danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz portalu w całości poświęconemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych www.gdpr.pl .  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami, audytami oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Omni Modo Sp. z o.o.

dr Michał Czarnecki

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. W Omni Modo Sp. z o.o. prowadzi audyty i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych.

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które  zainteresowały uczestnika;
 • książkę „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod red. Macieja Kaweckiego i Tomasza Osieja,
 • wsparcie merytoryczne,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

—♦—

Wśród uczestników szkolenia losowane będą najnowsze publikacje:

 • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Pod redakcją dr adw. Pawła Litwińskiego, autor: r.pr. Paweł Barta , dr adw. Maciej Kawecki. Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. Edyta Bielak-Jomaa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer.

—♦—

Termin i miejsce szkolenia:  

24-25 maj 2018 , Warszawa, Golden Tower Floor (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Godz. 09.30–16.00

Koszt szkolenia:

1 300 zł + 23% VAT od osoby

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

Zapraszamy!