Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

ANALIZA RYZYKA W RODO


Termin i miejsce szkolenia:  

30 stycznia 2020, godz. 9:30 – 16:00

Kolejne terminy: 26 lutego 2020, 20 marca 2020

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • RODO w wydaniu kieszonkowym,
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po zakończeniu szkolenia*,
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

*Możliwość zadawania pytań tylko bezpośrednio związanych z tematyką poruszaną podczas szkolenia.

Na każde szkolenie przyznajemy 15% rabatu

Nowa cena: 586,50 zł + 23% VAT

Analiza ryzyka jest działaniem kluczowym z perspektywy przepisów RODO i służyć ma nie tylko ocenie incydentów, ale przede wszystkim wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących zdobyć nowe lub podnieść już posiadane kwalifikacje w dziedzinie ochrony danych osobowych w organizacji. Na zajęciach dowiesz się czym jest analiza ryzyka, i dlaczego jest tak istotna dla zapewnienia zgodności z wymogami RODO. Nauczysz się zarządzać ryzykiem poprzez jego identyfikację, ocenę oraz ewaluację.

Plan szkolenia

 1. Blok I
  Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

  1. Czym jest analiza ryzyka
  2. Analizy ryzyka w ochronie danych osobowych (dlaczego organizacje muszą zarządzać ryzykiem)
  3. Miejsce analizy ryzyka w organizacji
 2. Blok II
  Wprowadzenie do wdrożenia zarządzania ryzykiem w organizacji.

  1. Dokumentacja
  2. Wybór metody
  3. Określenie kryteriów oceny ryzyka
  4. Dobór odpowiedniego zespołu
 3. Blok III
  Przeprowadzenie analizy ryzyka

  1. Identyfikacja czynności – procesów przetwarzających dane osobowe
  2. identyfikacja sposobów przetwarzania danych w procesie
  3. Identyfikacja zagrożeń
  4. Identyfikacja zasobów służących do przetwarzania danych osobowych
  5. Identyfikacja istniejących środków ochrony danych osobowych
  6. Identyfikacja słabości zastosowanych zasobów
  7. Identyfikacja następstw wystąpienia zagrożenia
  8. Ocena zasobów
  9. Określenie poziomu ryzyka
 4. Blok IV
  Plan postępowania z ryzykiem

  1. Postępowanie z ryzykiem – podstawy
  2. Modyfikowanie ryzyka
  3. Dzielenie ryzyka
 5. Blok V
  Postępowanie z ryzykiem

  1. Akceptacja ryzyka
  2. Monitorowanie ryzyka
  3. Okresowe przeglądy

Szkolenie uzupełnione zostanie o ćwiczenia i przykłady praktycznych zastosowań omawianych zagadnień, jak również dobre praktyki i doświadczenia w wybranych branżach.

Prowadzący

Arkadiusz Rzycki

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, zarządzania procesami i projektami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji finansowej. Od 2016 roku związany z Omni Modo.  Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami prawa).  Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów zarządzania, jak również przepisów prawa.

Daniel Niwiński

Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), student wydziału Informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w spółce z branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Przez lata współprowadził również spółkę z branży handlu zagranicznego, aktywnie wspierając Zarząd zarówno w aspektach biznesowych jak i prawnych. W okresie studiów aktywnie wspierał działalność uczelni jako członek studenckiej poradni prawnej. Od 2019 roku współpracuje z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa.

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerami  telefonów:

(22) 616 25 70,  + 48 502 109 114  lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!