Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Prawnik – specjalista w obszarze ochrony danych osobowych.


Intryguje Cię ochrona danych osobowych? Śledzisz tematykę ochrony prywatności? Jesteś na bieżąco z nowymi technologiami? Czytasz regulaminy usług? Wiesz czym jest GDPR? To właśnie Ciebie szukamy!

Mamy dla Ciebie pełne wyzwań zadania w obszarze bezpieczeństwa informacji, zarządzania i analizy ryzyka oraz ochrony danych osobowych.

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa klientów
 • Przygotowywanie, opiniowanie regulaminów i umów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz projektów pism
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
 • Reprezentowanie klientów przed organami nadzoru, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Obsługa prawna w pokrewnym zakresie (usługa elektroniczna, prawo internetowe, ochrona prywatności)
 • Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Minimum roczne doświadczenie w  obszarze ochrony danych osobowych (umiejętność przeprowadzania audytów będzie dodatkowym atutem).
 • Doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobra organizacja pracy oraz zdolności komunikacyjne.
 • Samodzielność oraz zaangażowanie.
 • Otwartość na nowe wyzwania.
 • Prawo jazdy kat. B.

Pracodawca oferuje:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia z dziedzin pokrewnych w Kancelarii Osiej i Partnerzy.
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia w zakresie wdrażania GDPR.
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Miłą atmosferę pracy,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Częściową pracę zdalną,
 • Opiekę medyczną.
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach.
 • Możliwość publikacji na portalu www.gdpr.pl oraz specjalistycznych czasopismach..

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@omnimodo.com.pl

Wysyłając nam CV nie zapomnij o umieszczeniu odpowiednich klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa, w celu związanym z udziałem w rekrutacji w spółce OMNI MODO
 • Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez spółkę OMNI MODO

Kto jest administrator danych
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OMNI MODO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-910), przy aleja Jerzego Waszyngtona 40 A, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. We wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@omnimodo.com.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Przetwarzanie danych, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji, odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
Natomiast, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Odbiorcy danych
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy rodo@omnimodo.com.pl.
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan,
że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nasze doświadczenie to

16

lat działalności
400

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
16300

przeszkolonych osób
2500

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
750

zadowolonych klientów
Drzewa dla klimatu