Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Dane spółki


Firma: Omni Modo Sp. z o.o.
Siedziba: Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, Ip, 03-910 Warszawa
Adres rejestrowy: ul. Zwycięzców 45/29, 03-937 Warszawa

NIP: 1132949500
REGON: 368143970
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

Numer KRS: 0000692281, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasze doświadczenie to

16

lat działalności
400

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
16300

przeszkolonych osób
2500

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
750

zadowolonych klientów
Drzewa dla klimatu