Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Dane spółki


Firma: Omni Modo Sp. z o.o.
Siedziba: Aleja Jerzego Waszyngtona 40A, Ip, 03-910 Warszawa
Adres rejestrowy: ul. Zwycięzców 45/29, 03-937 Warszawa

NIP: 1132949500
REGON: 368143970
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

Numer KRS: 0000692281, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nasze doświadczenie to

17

lat działalności
410

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
17500

przeszkolonych osób
2700

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
900

zadowolonych klientów
Omni Modo

Jesteśmy członkiem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych