Nasze doświadczenie to

15

lat działalności
390

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
15540

przeszkolonych osób
2000

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
700

zadowolonych klientów
Kim jesteśmy?

Zaufanie klientów zdobywamy od 2004 roku. W sferze naszych działań znajdują się audyty, szkolenia, przygotowywanie dokumentów i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Bez względu na to, czy pracujemy dla międzynarodowych korporacji, czy dla sektora MŚP błyskawicznie reagujemy na potrzeby naszych klientów, wprowadzając optymalne dla nich rozwiązania.

Co robimy?

Audyt ochrony danych osobowych

Sprawdzamy, jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie. Nasze prace kończą się raportem opisującym uchybienia. Dajemy w nim również praktyczne wskazówki, jak je usunąć.

Wdrożenie RODO

Ważnym etapem dostosowania firmy do RODO jest zaprojektowanie i wdrożenie, na podstawie rekomendacji, rozwiązań organizacyjnych i technicznych (polityki, procedury, szkolenia).

PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Twojej firmie. Monitorujemy, informujemy, szkolimy, a także przygotowujemy dokumentację. Zapewniamy stałą dostępność, dostarczamy rozwiązania zgodne z prawem i dostosowane do działań biznesowych firmy.

DORADZTWO W OBSZARZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oferujemy kompleksową usługę doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. W naszych działaniach staramy się zachować elastyczność, przy jednoczesnej wysokiej jakości usług.

Tłumaczenie dokumentów

Przygotowujemy tłumaczenia dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.

Audyt bezpieczeństwa systemów IT

Sprawdzamy potencjalne zagrożenia związane z wyciekiem danych w firmach oraz weryfikujemy podatność na techniki socjotechniczne. Nasze prace kończą się raportem opisującym wykryte zagrożenia.

Co robimy?

Szkolenia z ochrony danych osobowych

Oferujemy przeróżne szkolenia związane z ochroną danych osobowych. Możesz wybrać szkolenie otwarte lub zamknięte prowadzone przez wysoko kwalifikowanych, doświadczonych trenerów. Swoją markę w dziedzinie szkoleń budujemy od 14 lat, mając w swoim zawodowym CV kilkanaście tysięcy przeszkolonych osób. I choć od tego czasu branżowej konkurencji przybyło, to wciąż my jesteśmy liderem szkoleń z ochrony danych osobowych.

Doradztwo prawne

Zapewniamy pełne wsparcie w  zakresie obsługi prawa nowych technologii. Przygotowujemy opinie prawne, nasi prawnicy reprezentują klientów przed organami administracji państwowej.

POGOTOWIE RODO

Zapewniamy wsparcie w sytuacji wystąpienia incydentu, konieczności zadośćuczynienia żądaniu osoby, której dane dotyczą, wsparcia w razie kontroli organu nadzoru i w innych, niecierpiących zwłoki sprawach.

Dokumentacja

Przygotowujemy i wdrażamy dokumenty wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych (zgodne z RODO).

Norma ISO najlepsze praktyki IT

Oferujemy usługę polegającą na wdrożeniu ISO 27001 w interesującym i przystającym do potrzeb organizacji zakresie, od prostego sprawdzenia w jakim stopniu organizacja działa zgodnie z wymaganiami normy, poprzez stworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, na działaniach mających doprowadzić do uzyskania certyfikacji kończąc.

GDPR.PL

e-ochronadanych.pl

Zaufali nam

15 lat Omni Modo